Описание

В Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2019-2023 г. са предвидени четири мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Очакванията са мярката да подобри резултатите на винарските предприятия, чрез модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора и подобряване процеса на управление на риска, като по този начин те да се адаптират към изискванията на пазарите.

Актуални мерки

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.