Описание

ГЕБО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД предлага пълен пакет от професионални услуги за зeмеделските стопани кандидастващи по схемите за директни плащания:

  • Регистрация като земеделски производител по Наредба №3 от 1999г., попълване на анкетни карти и анкетни формуляри, както и попълване на декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и заявления чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ
  • Изготвяне на цялостен анализ на земеделското стопанство и консултации за схемите, по които може да се кандидаства;
  • Регистрация в системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“, очератаване на земеделските парцели и подаване на електронни заявления по схемите за директни плащания;
  • Изготвяне на споразумения съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделски земи (ЗСПЗЗ), измерване с GPS приемник, обработка на резултата и прецизно очертаване на земеделските парцели;
Интервенции
  • Схеми за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ;
  • Схеми за подпомагане на земеделски стопани за селскостопански животни;
  • Схеми за подпомагане на земеделски стопани за плодове и зеленчуци;
  • Други схеми (протеинови култури, тютюн, памук);
СРОКОВЕ

до 15.02 – Регистрация на ЗС за директни плащания;
до 28.02 – Представяне на анкетни карти;
до 10.09 – Внасянена на ср. год. рентно плащане;
от 01.10 – Възможност за регистрация на ЗС за ДП;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.