За програмата

Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци“, в т.ч. най-вече на тези земеделски стопанства, които са засегнати от последиците от пандемията SARS-CoV-2. Ще се стимулира създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

24.10.2023-22.12.2023

ОБЩ РАЗМЕР

318 048 200,30 лв.

МАКСИМАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

1 000 000 ЛВ.

Какво получавате

Определяне на параметрите на стопанството

Определяне на пакет интервенци за покрепа и финансов план

Очертаване на земеделските площи за подпомагане

Процес на изпълнение

  1. Наш експерт ще се свърже с вас за уточняване на детайлите на земеделското стопанство (декар, местоположение, вид на отглежданите културите и/или животни)
  2. Получаване на индивидуална оферта.
  3. Работа на терен
  4. Представяне на възможности за получаване на субсидии.
  5. Представят се базовите цени.
  6. Заявяване на площи/животни в СЕУ.

Заявете желание за консултантска услуга!

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.