За програмата

Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци“, в т.ч. най-вече на тези земеделски стопанства, които са засегнати от последиците от пандемията SARS-CoV-2. Ще се стимулира създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

24.10.2023-22.12.2023

ОБЩ РАЗМЕР

318 048 200,30 лв.

МАКСИМАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

1 000 000 ЛВ.

Какво получавате

Услуга, изпълена от експерти с дългогодишен опит

Индивидуална оферта, обвързана с нуждите на вашето стопанство

Безпроблемно кандидатстване за мярката по ПВУ

Процес на изпълнение

При заявяване на желание за консултантска услуга наш експерт ще се свърже с вас за уточняване на детайлите по мярката. След това ще получите индивидуална оферта, отговаряща на нуждите на стопанството ви.

 • Условия за кандидатстване – тук.
 • Условия за изпълнение – тук.
 • Информация за откриване на процедурата – тук.

При изникване на въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими
  активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба;
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за
  съхранение на продукцията;
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието
  предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба;
 • Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително
  хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и
  машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се
  придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за
  продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в
  него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари,
  мотокари, газокари, товарачи);
 • Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като
  например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.
 • Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими
  активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба;
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за
  съхранение на продукцията;
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието
  предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба;
 • Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като
  например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.
 • Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително
  хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и
  машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се
  придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за
  продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в
  него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари,
  мотокари, газокари, товарачи);

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Земеделски стопани;
 • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните.

Заявете желание за консултантска услуга!

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.