Описание

ГЕБО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД предлага пълен пакет от професионални услуги за зeмеделските стопани кандидастващи по схемите за директни плащания:

  • Регистрация като земеделски производител по Наредба №3 от 1999г., попълване на анкетни карти и анкетни формуляри, както и попълване на декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и заявления чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ
  • Изготвяне на цялостен анализ на земеделското стопанство и консултации за схемите, по които може да се кандидаства;
  • Регистрация в системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“, очератаване на земеделските парцели и подаване на електронни заявления по схемите за директни плащания;
  • Изготвяне на споразумения съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделски земи (ЗСПЗЗ), измерване с GPS приемник, обработка на резултата и прецизно очертаване на земеделските парцели;
Интервенции
  • Схеми за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ;
  • Схеми за подпомагане на земеделски стопани за селскостопански животни;
  • Схеми за подпомагане на земеделски стопани за плодове и зеленчуци;
  • Други схеми (протеинови култури, тютюн, памук);

Какво предлагаме ние?

КОРЕКТНОСТ

Гарантираме равнопоставеност на земеделските стопани при процеса на изготвяне на споразумението.

ОТНОШЕНИЕ

Подхождаме индивидуално към всеки земеделски стопанин, независимо от размера на стопанството, като се стремим да бъдем максимално полезни.

БЪРЗИНА И ПРЕЦИЗНОСТ

Техническата обработка на предложенията отправени от земеделските стопани по време на изготвяне на споразумението обработваме своевременно и прецизно.

ПРОЗРАЧНОСТ

Целия процес на изготвяне на споразумението се прожектира с мултимедиен проектор върху екран с цел ползвателите реално да виждат всички корекции и разпределение на масивите за ползване.

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.