Програми за рибарство и аквакултури

В световен мащаб производството на аквакултури е най-бързо нарастващият сектор на хранителна промишленост, което всяка година се увеличава. В Европейския съюз аквакултурата е известна с високите си стандарти за качество, устойчивост и защита на потребителите. Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. има за цел повишаване на производството и конкурентоспособността на сектора, осигуряване на по-висока заетост, социално сближаване, иновации и опазване на околната среда.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.
Запиши се за нашия бюлетин и изтегли календар с най-важните срокове и дати за 2022 г.
ФЕРМЕРСКИ КАЛЕНДАР
Запиши се за нашия бюлетин и изтегли календар с най-важните срокове и дати за 2022 г.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте за нашия месечен бюлетин.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте за нашия месечен бюлетин.