Програми за рибарство и аквакултури

В световен мащаб производството на аквакултури е най-бързо нарастващият сектор на хранителна промишленост, което всяка година се увеличава. В Европейския съюз аквакултурата е известна с високите си стандарти за качество, устойчивост и защита на потребителите. Програмата за морско дело и рибарство 2021– 2027 г. има за цел повишаване на производството и конкурентоспособността на сектора, осигуряване на по-висока заетост, социално сближаване, иновации и опазване на околната среда.

Актуални мерки

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.