Преработваеми предприятия

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предлага различни възможности за Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;
• други.

Нашите партньори споделят:

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.