За Компанията

Ние сме консултантска компания, която помага на фирми и предприятия да развиват и управляват своят бизнес успешно. Разработваме и управляваме проекти за кандидатстване по различни национални и европейски финансови програми. Нашият екип е съставен от опитни специалисти, експерти в  различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти.

Ние проектираме бъдещето Ви!

Нашият Процес

Предварително проучване
Разработване на проект
Управление и отчет
Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.
ОБШИРЕН СПИСЪК с най-важните срокове и дати за 2022 г.
Всички нормативно определени срокове, които един земеделски стопанин трябва да спази.
Подготвен от Георги Стоянов Управител - Гебо Консултинг ООД
ОБШИРЕН СПИСЪК с най-важните срокове и дати за 2022 г.
ФЕРМЕРСКИ КАЛЕНДАР
Всички нормативно определени срокове, които един земеделски стопанин трябва да спази.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте автоматично и за нашия месечен бюлетин.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте автоматично и за нашия месечен бюлетин.