За програмата

За по-ефективно ползване на земеделската земя и усвояване на пустеещите земи в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е предвидена процедура за разпределяне на земеделските площи между ползвателите в рамките на всяко землище. Тази процедура цели да уедри блоковете, обработвани от един фермер. За доброволното изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ е необходимо участието на всички ползватели в землището и общинската служба по земеделие (ОСЗ).

Какво получавате

Всички нужни документи
(описани в презентацията)

Информация в помощ за правилното
управление на стопанството

Услуга, изцяло съобразена с индивидуалните ви нужди

Процес на изпълнение

С помощта на специализиран софтуер – Cadis, нашият екип от специалисти Ви подпомага при изготвянето на проект на споразумение за комасиране на обработваеми земеделски площи.

Нашата основна цел е Вие да получите достъпна и качествена услуга, изцяло съобразена с Вашите нужди.

Процесът на изпълнение е подробно описан в презентацията.

Какво предлагаме ние?

КОРЕКТНОСТ

Гарантираме равнопоставеност на земеделските стопани при процеса на изготвяне на споразумението.

ОТНОШЕНИЕ

Подхождаме индивидуално към всеки земеделски стопанин, независимо от размера на стопанството, като се стремим да бъдем максимално полезни.

БЪРЗИНА И ПРЕЦИЗНОСТ

Техническата обработка на предложенията отправени от земеделските стопани по време на изготвяне на споразумението обработваме своевременно и прецизно.

ПРОЗРАЧНОСТ

Целия процес на изготвяне на споразумението се прожектира с мултимедиен проектор върху екран с цел ползвателите реално да виждат всички корекции и разпределение на масивите за ползване.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.